Operații cu matrice

Exerciții rezolvate:

1.Fie două matrice A și B unde
002
003

Să se afle matricea C = AB

Rezolvare:
Deoarece numărul de linii a matricei A este egal cu numărul de coloane a lui B se poate calcula produsul AB. Matricea C va avea numărul de linii a lui A și numărul de coloane a lui B deci va fi de forma:
004
unde:

c11 = 1×1 + (-1)x0 + 2x(-1) = -1
c12 = 1×4 + (-1)x0 + 2×1 = 6
c21 = 0x1 + 4×0 + (-3)x(-1) = 3
c22 = 0x4 + 4X0 + 1X(-3) = -3

Deci

005

Exerciții propuse:

  1. Fie matricele A și B de forma:

006 007

Să se calculeze:

a) A + B, AB, BA
b) A2, B2 , A2 – B2
c) AB – BA